Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Opłata od wniosku wynosi tylko 30 zł. Przesłanką pozytywną do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej jest niewypłacalność dłużnika, czyli sytuacja gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Do wniosku należy dołączyć m.in:

  •  aktualny i zupełny wykaz majątku wraz z wyceną jego poszczególnych składników; 
  • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności wraz z terminami zapłaty; 
  •  spis wierzytelności, także tych, które w Twojej ocenie są niezasadne; 
  •  listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika tj. hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.

Zobacz też:

https://kzawadzka.pl/ubezwlasnowolnienie/