Specjalizacja

Prawo autorskie i własności intelektualnej


 • prowadzenie spraw z zakresu praw autorskich oraz ochrony własności intelektualnej,
 • prowadzenie spraw dotyczących wykonywania umów z zakresu praw autorskich i roszczeń z nich wynikających,
 • przygotowywanie umów o przeniesienie praw autorskich oraz licencji,
 • ochrona prawa do wizerunku.


  Prawo nieruchomości i bankowe


  • postępowania w sprawach o odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości, 
  • postępowania w sprawach dotyczących zasiedzenia nieruchomości oraz zniesienia współwłasności,
  • postępowanie w sprawach roszczeń wynikających ze sporów z bankami na tle stosowania klauzul niedozwolonych.

   Prawo gospodarcze i prawo spółek


   • przygotowanie i opiniowanie umów handlowych, 
   • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach w sprawach dotyczących postępowania gospodarczego zarówno przed Sądem jak i organami administracyjnymi i instytucjami publicznymi, 
   • prowadzenie sporów sądowych.
   • tworzenie i rejestracja spółek handlowych, w tym dokonywanie zmian 
    w Krajowym Rejestrze Sądowym,
   • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych,
   • opracowywanie projektów dokumentów, w szczególności regulaminów 
    i uchwał, 
   • prowadzeniem spraw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał organów spółek.

   Prawo cywilne i rodzinne


   • sprawy dotyczące sporów cywilnych,
   • sprawy dotyczące wykonania umów oraz sprawy o zapłatę,
   • sprawy dotyczące prawa spadkowego, w tym działu spadku oraz zachowku,
   • prowadzenie spraw o rozwód, alimenty oraz kontakty z dziećmi.

   Prawo karne


   •  obrona na etapie przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym.

   Jesteśmy gotowi podjąć wszystkie wyzwania!