Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adw. Karolina Zawadzka z siedzibą

pod adresem Śląska 53/A402, 81-304 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr REGON 520232794, NIP 5922075173.

Kontakt z Administratorem Danych

W przypadku skierowania korespondencji lub pytań w zakresie ochrony Pana/Pani danych osobowych,

Administrator Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 1

miesiąca. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin

odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o

takim wydłużeniu. Jeśli wyrażają Pani/Pan wolę nawiązania kontaktu z Administratorem Danych, proszę o

kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby lub elektronicznie poprzez formularz kontaktowy

zamieszczony na stronie https://kzawadzka.pl

Informacje są automatycznie logowane

Wykorzystujemy pakiet statystyczny, który zapisuje następujące informacje o użytkownikach: adres IP, typ

przeglądarki, platforma sprzętowa, data i godzina, liczba przejrzanych stron, adresy referencyjne, rodzaj

zapytania. Dane te są zbierane celem poznania naszych użytkowników i ich upodobań. Wiadomości te nie są i

nigdy nie będą przekazywane stronom trzecim.

Bezpieczeństwo

Serwis korzysta z zabezpieczeń mających na celu zapobieganie utratom, niewłaściwemu wykorzystaniu i

zmianie będących pod naszą kontrolą informacji.

Cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w

urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z

którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co

ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez

tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

● świadczenia usług;

● dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji

korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie

Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych

potrzeb;

● tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i

aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

● utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej

podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;

● realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu

Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu

wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki

internetowej);

stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach

plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące
rodzaje:

● niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np.

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

● pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie

uwierzytelniania;

● wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i

aplikacji; funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i

personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego

pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;

● statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych

technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany

tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w

jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym

użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie

plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

● zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych

przez witryny internetowe;

● zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;

● określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako

sesyjnych itp.;

● blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły

dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

● Internet Explorer

● Mozilla Firefox

● Chrome

● Opera

● Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem

wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.