Dlaczego warto skonsultować sprawę z adwokatem?

Da mihi factum, dab tibi ius tzn. rzeczą stron w procesie jest przedstawienie stanu faktycznego.


Słucham moim klientów i wyciągam odpowiednie wnioski, tak by odpowiednio ich reprezentować i wyjaśniać wątpliwości, które się u nich pojawiają.


Zobacz też:

https://kzawadzka.pl/upadlosc-konsumencka/