Rozpowszechnianie wizerunku

Pamiętaj! Rozpowszechnienie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, zgoda nie musi być wyrażona na piśmie, jednak ważne by była świadoma i jednoznaczna. 

Kiedy zgoda na rozpowszechnienie wizerunku nie jest wymaga?

Gdy wizerunek dotyczy:

1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w tym funkcji politycznych, społecznych czy zawodowych;

2. osoby stanowiącej jedynie tło, szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy publiczna impreza;

3. osoby, która otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie, w braku wyraźnego zastrzeżenia.

Osoba, której wizerunek został rozpowszechniony niezgodnie z jej wolą, jest uprawniona do:

1. żądania zaniechania działania, czyli zobowiązania osoby rozpowszechniającej do zaprzestania danej czynności;

2. żądania usunięcia skutków naruszenia – np. usunięcie wizerunku; 

3. żądania przeprosin;

4. żądania zapłaty określonej kwoty na cel społeczny;

5. żądania zadośćuczynienia w przypadku, gdy naruszenie było zawinione.


Link do audycji "Prawo na co dzień" w Radio Gdańsk:

https://radiogdansk.pl/audycje/prawo-na-co-dzien/2024/02/27/ochrona-wizerunku-w-dobie-wszechobecnych-mediow-spolecznosciowych/